Terug naar de resultaten
Te huur
Tijvoortsebaan 2 in Goirle 5051 HJ

Tijvoortsebaan 2

5051 HJ Goirle
Vraagprijs € 10.000,- p.m.
013 - 5 400 700

Kenmerken

Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 2898 m² Aantal lagen 1
Lees meer

Omschrijving

TIJVOORTSEBAAN 2 (5051 HJ) GOIRLE

Op uitstekende zichtlocatie, op de hoek met de Poppelseweg, gelegen bedrijfscomplex bestaande uit productie-/magazijnruimte en kantoorruimte.

LIGGING
Het object is gelegen op industrieterrein Tijvoort (tussen...
Lees meer

Omschrijving

English translation below
TIJVOORTSEBAAN 2 (5051 HJ) GOIRLE

Op uitstekende zichtlocatie, op de hoek met de Poppelseweg, gelegen bedrijfscomplex bestaande uit productie-/magazijnruimte en kantoorruimte.

LIGGING
Het object is gelegen op industrieterrein Tijvoort (tussen Tilburg en Turnhout). Tevens in de buurt van het centrum van Goirle gelegen.

BIJZONDERHEDEN
Het bedrijfspand is op diverse manieren in de huidige staat te gebruiken, afhankelijk van het gebruikersdoel. Maar tevens ook een prachtige locatie voor nieuwbouw of renovatie van het huidige object.

BEREIKBAARHEID
De ligging nabij de A58 en N630 maken het object per eigen vervoer goed bereikbaar tevens vanuit de omliggen dorpen/steden.

DOELGROEP
De te verhuren bedrijfsruimte in de huidige staat leent zich uitermate goed voor droge opslag bijv. t.b.v. een webshop.
Bestemming/doelgroep: Bedrijventerrein Tjivoort (23-09-2014)
Enkelbestemming Bedrijventerrein milieucategorie 4.1
Perifere detailhandel alsmede vrije tijd- en recreatiesector is toegestaan.

ALGEMEEN
Het object heeft een courante maatvoering goed ingedeelde ruimtes.

OPPERVLAKTEN
Kantoorruimte circa 440 m²
Bedrijfsruimte (hoogbouw) circa 2.326 m², 7,5 meter onder de constructie.
Overige ruimte, laagbouw circa 132 m².

KADASTRAAL
Gemeente: Goirle
Sectie en nummer(s): D, 2614
Grootte: 6.731 m²

PARKEREN
Rondom het object zijn diverse (bezoekers-)parkeerplaatsen gerealiseerd op eigen parkeerterrein tevens zijn er gemeentelijke parkeerplaatsen aanwezig nabij het object.

VOORZIENINGEN
De ruimte wordt in de huidige staat opgeleverd, en is onder andere voorzien van:
- kantoorruimte voorzien van inbouw verlichtingsarmaturen
- separate dames- en heren toiletgroepen
- eenvoudige pantry
- loading docks (2 stuks)
- sectionaal deur (1 stuk)
- verwarming

HUURPRIJS
Vraaghuurprijs betreft € 10.000,- exclusief BTW per maand. 

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor B.T.W.-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de B.T.W. niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie
van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor B.T.W.-belaste huur.

INDEXERING
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs index reeks “alle huishoudens” samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (2015=100)

OPLEVERDATUM
Aanvaarding kan in overleg geschieden

HUURPERIODE
Huurperiode is bespreekbaar

OVEREENKOMST
Volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken ROZ model januari 2015, artikel 7:230a BW bedrijfsruimte (kantoor- en overige bedrijfsruimten) met de bijbehorende algemene bepalingen en nodige aanvullingen

VOORBEHOUD EN GUNNING
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig.
TIJVOORTSEBAAN 2 (5051 HJ) GOIRLE

In an excellent location, on the corner with the Poppelseweg, business complex consisting of production / warehouse space and office space.

LOCATION
The premises is located at businesspark Tijvoor (between Tilburg and Turnhout (BE)). It’s also located nearby the centre of the village Goirle.

PARTICULARITIES
The business premises van be used in various ways in the current state, depending on the purpose. But the location and the buildings are also ideal for renovating the current object or for realizing new construction.

ACCESSIBILITY
The location close to the highways N630 and the A58, makes the premises easily accessible with private transport. The accessibility throughout the nearby villages and cities is ideal. The closest public transport station is located at approx. 500 meters.

DESIGNATED USE
The commercial space to be let in the current state is extremely suitable for dry storage, for example for a webshop.
Zoning plan: ‘Bedrijventerrein Tjivoort’ ( since 23-09-2014)
“Enkelbestemming Bedrijventerrein milieucategorie 4.1”
Peripheral retail trade as well as leisure and recreation sector is permitted.

GENERAL
The object has well-sized rooms in a standard sizes.

AREAS
Office spaces approx. 440 square meters
Industrial space (high-rise) approx. 2,326 square meters, 7.5 meter under the construction.
Other spaces, low-rise approx. 132 square meters.

LAND REGISTRY
Municipality: Goirle
Section and Number: D, 2614
Plot-size: 67 are and 31 centiare (6,731) square meters

PARKING
Around the object several (visitor) parking places have been realized on their own plot and municipal parking spaces are also present near the object.

SERVICES
The space is delivered in the current state and is provided with, among other things:
- office space with built-in lighting fixtures
- separate ladies' and men's toilet groups
- simple pantry
- loading docks (2 pieces)
- sectional door (1 piece)

RENT PRICE
€ 10,000 per month excluding 21% VAT

VAT
Landlord wishes to opt for VAT-taxed rent and lease. In case tenant the VAT can not settle the rent will be increased in consultation with the tenant to compensate the consequences of the cancellation of the possibility to opt for VAT-taxed rent.

INDEXATION
Annual indexation for the first time one year after the rent entry date based on the Consumer Price index series "all households" compiled by the Statistics Netherlands Statistics Netherlands (2015 = 100)

DELIVERY DATE
Acceptance can be done in consultation, but not before April 1st 2019.

LEASE TERM
Rental period is negotiable

AGREEMENT
According to the model of the Real Estate Council ROZ model January 2015, article 7: 230a BW business premises (office and other business premises) with the accompanying general provisions and necessary additions.

RESERVATION AND AWARD
All this takes place under the acceptance and explicit approval of the owner

The listed information is of a general nature and is no more than an invitation to enter into negotiations. All information provided by us is entirely without obligation. All data has been compiled with care and in our opinion comes from a reliable source.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 10.000,- per maand Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Ja Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Bouwjaar 1973 Indeling Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 2898 m² Perceeloppervlakte 6731 m² Oppervlakte bedrijfsruimte 2458 m² Oppervlakte kantoorruimte 440 m² Parkeergelegenheid Parkeerpl. overdekt 0 parkeerplaats(en) Diversen Locatie Industrieterrein Aantal lagen 1 Woonruimte Geen woonruimte aanwezig Onderhoud binnen redelijk Onderhoud buiten redelijk, goed Afstand tot snelwegafrit op 3000 m tot 4000 m Afstand tot N.S. station op 5000 m of meer Afstand tot winkelvoorz. op 500 m tot 1000 m
Hoofdfunctie
Bedrijfsruimte
Voorzieningen
Loading docks
Oppervlakte
2458 m²
Kantoorruimte aanwezig
Ja
Oppervlakte
440 m²
Aantal verdiepingen
1

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.