Make it happen!

Hoe zorg je ervoor dat iets uitgroeit tot een succes? Door er met passie, ambitie, visie, inzicht, lef en daad- en doorzettingskracht aan te werken. Make it happen! Voor Naber Bedrijfshuisvesting is dat een vanzelfsprekendheid. Daarom worden we met grote regelmaat ingeschakeld in de acquisitiefase van voorgenomen (her)ontwikkelingsprojecten, zowel klein- als grootschalig.

Klankbord, adviesorgaan, sparringspartner...
Naber Bedrijfshuisvesting bouwt graag mee aan uw succes. Onze gedegen interne organisatie, knowhow van de regionale markt, een groot en interessant netwerk en verregaande expertise op het gebied van fiscaliteit, binnenstedelijke herontwikkeling en bestemmingsplanprocedures zijn daarbij van zeer grote waarde. Veel lokale overheden en projectontwikkelaars zien Naber Bedrijfshuisvesting als onmisbare partner bij projectinitiëring, waarbij we onder meer als klankbord, adviesorgaan en sparringspartner fungeren. Onze betrokkenheid bij nieuw te realiseren projecten start al in de planfase en eindigt pas bij oplevering, wanneer alle belanghebbenden meer dan tevreden zijn.
 
Toonaangevende (her)ontwikkelingsprojecten
Naber Bedrijfshuisvesting is als directiemakelaar en adviesorgaan betrokken (geweest) bij toonaangevende (her)ontwikkelingsprojecten:
 
  • Spoorzone
  • Veemarktkwartier
  • Aventura Brabant (Mall)
  • Pieter Vreedeplein
  • Kempenbaan Oost
  • Smariusterrein (Willemskwartier)
  • Hart van Brabantlaan - Talent Square I
 
Naber Bedrijfshuisvesting bouwt mee aan uw succes.